Kursus 12 jam ini bertujun memberi peluang kepada individu yang berminat untuk mendalami Undang-undang Jenayah Islam yang sering menjadi polemik dalam masyarakat.